top of page

Vennesla Kirke

År

2022

Arkitekt

Link Arkitektur

Kategori

Kulturbygg

/

Vennesla Kirke vant byggeprisen 2022. "Meget godt grunnlag fra prosjekteringsfasen til entreprenøren. Måten prosjektet og hele prosessen har vært organisert på fremstår som inkluderende og effektiv." Det er blitt et inviterende og fleksibelt kirkebygg. Moderne, vakkert og gjennomført med høy kvalitet." Se hva HMI har levert.

bottom of page