top of page

Deichman Bjørvika

År

2020

Arkitekt

Scenario Interiørarkitekter
Lund Hagem arkitekter

Kategori

Bibliotek & Kulturbygg

/

Deichman Bjørvika vant byggeprisen i 2020. Konseptet for Deichman er i utgangspunktet ett stort sammenhengende bibliotekrom, men med mesaniner i dobbelthøye etasjer i første, tredje og i femte. I tillegg til kantine, restaurant, kafé og kontorer, finner vi også en kino, et auditorium og lagringsarealer plassert i kjelleren. Se hva vi har levert.

bottom of page